Ansökan om halltider

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Föreningsuppgifter
  3. 3. Kontaktuppgifter
  4. 4. Halltider, förening
  5. 5. Halltider, förening
  6. 6. Ansökan om halltider, privatperson/förening
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg.

Ansökan om tid i gymnastiksal/idrottshall

 

Under hösten 2018 respektive våren 2019 är anläggningarna öppna 20/8 2018 - 16/6 2019.

Tilldelningen av halltider kommer att meddelas föreningarna via e-post i juni.

Glöm inte läsa Hyresregler för kommunala idrottsanläggningar innan du skickar in e-tjänsten.

Om du ansöker som förening behöver du uppge följande uppgifter på de som ska kunna göra bokningar under säsongen:

  • namn
  • telefonnummer
  • e-post till

Föreningar och företag behöver även uppge organisationsnummer för att kunna boka.

 

E-tjänsten måste skickas in senast den 13 maj 2018.